rss search

Improvisaatio: Itsen Toteuttamista ja Ihmisen Ikävää Toisen Luo

line

Improvisaatio
Itsen Toteuttamista ja Ihmisen Ikävää Toisen Luo

Heidi Ahonen, KT,
Ryhmäanalyytikko, Psykoterapeutti (VET)
Musiikkiterapian Professori, Wilfrid Laurier University,
Director, Manfred and Penny Conrad Institute for Music Therapy Research
www.soundeffects.wlu.ca

 

Abstrakti

Tämä artikkeli perustuu fenomenologiseen tuktimukseeni, jonka tavoitteena oli tarkastella sitä, miten improvisaatioon osallistuja kokee improvisointi tilanteen. Mitä tuossa sensitiivisessa vuorovaikutustilateessa, missä kaksi ihmistä ja heidän musiikkinsa kohtaa oikein tapahtuu? Jos ’ilmassa on jotain’ niin mitä se on ja onko se jokin merkityksellista? Tutkimus kysymykset olivat: 1. Milläisesta kokemusprosessista on kysymys kun kaksi toisilleen tuntematonta ihmistä improvisoi keskenaan toisilleen tuntemattomalla musiikillisella tyylillä? 2. Mitä “on ilmassa” vuorovaikutuksellisen improvisaation aikana? 3. Mitä yhteyksiä improvisaatioon osallistujien kokemuksilla on Abraham Maslowin (1968) kuvaamien itsen toteuttamisen ja huippu kokemusten kanssa? Tutkimusaineisto sisälsi kaksi äänitettyä improvisaatiota, kolme haastattelua ja kuuden improvisaatioon osallistuneen kirjallista reflektiomateriaalia. Ferraran (1984, 1991) metodia sovellettiin aineiston analyysissa. Tutkimuksen tulokset esiteltiin kuvauskategorioina. Koska improvisaatio on tärkeä kliinisen musiikkiterapian menetelmä, tutkimus auttanee omalta osaltaan valottamaan kyseisen menetelmän dynamiikkaa.

Citation:

Ahonen, Heidi ( 2010) Improvisaatio – Itsen toteuttamista ja ihmsen ikavaa toisen luo. Turun Ammattikorkeakoulun julkaisusarja. (Liisa-Maria Viherlampi Ed.) Ihminen ja musiikki- Musiikillisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksia. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 57 Turku: Turun ammattikorkeakoulu.