rss search

Johdanto Ryhmäanalyysiin

line

Johdanto Ryhmäanalyysiin

Heidi Ahonen-Eerikainen, KT

 

Artikkelin lyhennelmä:

Artikkelissa esitellään sekä ryhmäanalyysin teoreettisia, että interventiivisiä perusteita. Alussa kaydään läpi ryhmäanalyysin historiaa ja terapeutin roolia ryhmässä. Sen jälkeen esitellään vapaan assosiaatio ja hiljaisuuden merkitystä. Ryhmän tarkastelu eri näkokulmista esitellään kolmen erilaisen ikkunan ja ryhmäpsykoterapiateorian avulla. Ryhmää voi tarkastella sekä yksilon, ryhmän vuorovaikutuksen, että ryhmäkokonaisuuden nakökulmista. Lopuksi esitellään ryhmä kokonaisuuden eli ryhmä matriksin erilaiset tietoiset ja piilotajuiset tasot.

Sisällysluettelo:
1. Terapeutti ryhmäorkesterin johtajana
2. Vapaasti soljuva keskustelu
2.1 Hiljaisuus
3. Kolme ikkunaa
3.1 Intersubjektiivinen Ikkuna
3.2 Interpersoonallinen Ikkuna
3.2.1 Laboratorio
3.3 Ryhmä Kokonaisuus (Ryhmä Matriksi) Ikkuna
3.3.1 Psyykkinen verkosto
3.3.2 Ryhmä ilmasto
3.3.3 Ryhmä äitinä
4. Ryhmä Matriksin Tasot

Citation:

Ahonen, Heidi (2009) Ryhmäanalyysin tietoiset ja tiedostamattomat vuorovaikutustasot. [Conscious and uncoscious levels of groupanalysis] In: Lindroos, H. & Segercrantz U. (Eds.). Yksiloksi Ryhmassa [Individuation in a group]. Gaudeamus. Hki. 49-65